Cine suntem

Fundatia Inovatii Sociale Regina Maria este o organizatie de caritate neguvernamentala dedicata asistentei medicale integrate pentru persoanele fara venit si fara asigurare medicala si pentru persoanele cu venituri mici din Bucuresti, prin intermediul Policlinicilor Sociale. Ajutam si ingrijim persoanele aflate in nevoie prin proiecte sustenabile si durabile in domeniile sanatatii si educatiei.

Fundatia a fost infiintata de Dr. Wargha Enayati impreuna cu sotia sa, Mitra Enayati in luna august 2010. Daruirea, entuziasmul si spiritualitatea Reginei Maria au inspirat fondatorii sa creeze proiecte care sa contribuie la imbunatatirea calitatii vietii a cat mai multor romani.

De aproape 5 ani oferim servicii medicale de calitate in mod neconditionat si sansa la o viata decenta celor mai putin norocosi decat noi. Credem ca actul medical este o forma de a-ti iubi semenii si ca activitatile pe care le facem pentru binele celorlalti sunt importante nu doar pentru cei care au nevoie, ci si pentru fiecare dintre noi, in cladirea unei lumi mai bune. Toate persoanele trebuie sa beneficieze de servicii medicale si de o sansa la o viata decenta.

MISIUNE

Misiunea Fundatiei Inovatii Sociale Regina Maria este de a ajuta persoanele aflate in nevoie prin proiecte si programe sustenabile si durabile in domeniile sanatatii si educatiei, pastrand echilibrul intre partea materiala si cea spirituala.

VIZIUNE

Viziunea Fundatiei Inovatii Sociale Regina Maria este de a crea o lume mai buna, in care dragostea pentru semeni se traduce, prin puterea exemplului personal, prin grija si actiune, de la toti cei ce pot, pentru ajutorarea tuturor celor care au nevoie.

VALORI

Promovam dragostea, daruirea, bucuria, unitatea, increderea, responsabilitatea, respectul si exemplul personal.

 

 

 

 

Fundația Policlinici Sociale Regina Maria este acreditată să ofere servicii sociale precum:

 • Serviciul de Asistenta Comunitara
 • Centrul Education Afterschool Baneasa

Pentru informații suplimentare
Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului social furnizat în comunitate: „Serviciul de Asistenta Comunitara”!

Vezi detalii

Prin înfiinţarea servicului social în comunitate asigurăm informarea și consilierea beneficiarilor, precum și informarea populației privind drepturile sociale și serviciile sociale disponibile în vederea sprijinirii persoanelor vulnerabile pentru depășirea situațiilor de dificultate, prevenirea și combaterea riscului de excluziune socială, creșterea calității vieții și promovarea incluziunii sociale.

Pentru realizarea acestui scop, acordăm servicii de informare şi consiliere, evaluare și intervenţie socială, îndrumare și reprezentare pentru a intra în drepturile sociale și a beneficia de serviciile sociale acordate în comunitate.

Serviciile  sociale se acordă persoanelor adulte fără venituri, cu venituri insuficiente, persoanelor neasigurate, persoanelor adulte fără adăpost, care se află în diverse situații de dificultate sau vulnerabilitate socială.

SERVICII OFERITE

 • „SERVICIUL DE ASISTENŢĂ COMUNITARĂ” oferă următoarele servicii:
 • servicii socialeasistenţă socială (diagnoză socială, elaborare plan de intervenţie,
 • consiliere socială, informare),
 • asistenţă şi suport specializat în vederea reabilitării sociale (consiliere psihosocială, consiliere psihologică),
 • acces la asistenţă medicală – în parteneriat cu cele două policlinici ale fundaţiei (Activităţi de asistenţă medicală specializată, Activităţi de asistenţă medicală generală, Alte activităţi referitoare la sănătatea umană, Activităţi de asistenţă stomatologică, Medicină dentară),
 • mediere socială.

Carta Serviciilor Comunitare 

Cod Etic al personalului ce oferă servicii comunitare

Seviciile medicale se acordă în parteneriat cu policlinicile  FUNDAŢIEI “CMU –REGINA MARIA” situate în Str. Dristorului, nr. 81-88, boc 1 B, Parter, sector 3, Bucureşti şi în Str. Ion Campineanu, nr. 23, bloc 10, sector 1, Bucuresti, parter si mezanin, în vederea asigurării unui pachet de servicii medicale adaptate la nevoile medicale ale beneficiarilor (consultaţii de medicină internă, cardiologie, mică chirurgie, ecografie, ORL, stomatologie, dermatologie şi oftalmologie).

Serviciul social are rolul de a  desfasura activităţi şi de a furniza servicii medicale şi sociale,  organizate la nivelul comunităţii pentru soluţionarea problemelor medico-sociale ale individului, în vederea menţinerii acestuia în propriul mediu de viaţă şi care se acordă în sistem integrat.

Prin colaborarea cu POLICLINICA SOCIALĂ BABA NOVAC şi POLICLINICA SALA PALATULUI, serviciul social susţine recuperarea medicală, reabilitarea şi incluziunea socială a persoanelor aflate în risc de excluziune socială, precum şi a persoanelor fără adăpost, marginalizate, o categorie profund afectată de schimbările legislative, de mentalitatea oamenilor, de lipsa de cunoştinţe din domeniu, de ignoranţă, de alte urgenţe şi priorităţi impuse.

Serviciile medicale vizează obţinerea unui impact favorabil asupra recuperării şi reinserţiei sociale a persoanelor marginalízate, a persoanelor vulnerabile care solicită serviciile medicale.

Servicii de consiliere psihologică, îndrumare pentru accesarea drepturilor prevăzute de legislaţia în vigoare dar şi pentru creşterea aderenţei la tratamentul şi medicaţia adecvate;

Servicii de asistenţă socială, îndrumare pentru accesarea drepturilor prevăzute de legislaţia în vigoare dar şi pentru orientarea asistenţei în funcţie de nevoile identificate ale persoanelor neasigurate. Astfel se vor identifica nevoile reale ale persoanelor cu nevoi speciale cu găsirea tipului de servicii medicale adecvate. Cunoaşterea condiţiei sociale va putea orienta serviciile medicale în sensul obţinerii aderenţei maxime la tratamentul şi medicaţia adecvate. Serviciile de asistenţă socială vor fi utilizate şi pentru orientarea profesională şi creşterea gradului de reinserţie socială a pacienţilor care au beneficiat de serviciile medicale ale policlinicii sociale.

Servicii de informare referitoare la: drepturile şi obligaţiile în calitate de asigurat în sistemul medical, de asistat social, serviciile medicale oferite în cadrul  policlinicii sociale.

Servicii de educare referitoare la: Profilaxia/prevenţia bolilor, diagnosticarea precoce, monitorizarea tratamentelor aplicate la nivelul policlinicii sociale, monitorizarea afecţiunilor cronice din cadrul programelor naţionale de sănătate.

Astfel, cu sprijinul policlinicilor fundaţiei, pentru persoanele NEASIGURATE se asigură servicii medicale de specialitate, la un nivel performant, competitiv, pentru persoanele care altfel nu ar avea accesibilitate la aceste tipuri de servicii din raţiuni sociale, psihologice şi economice:

 • facilitează accesul persoanelor adulte marginalizate la servicii de terapie medicală specializată în domeniile diverse specificate în metodologie;
 • vine să răspundă intereselor specifice ale persoanelor adulte marginalizate, raportate la complexitatea nevoilor generate de situaţia de patologie medicală;
 • promovează principiul sanselor egale, respectului confidenţialităţii, respectul faţă de oameni;
 • se bazează pe permanenta evaluare a beneficiarilor, doreşte modernizarea acestor sisteme de evaluare adaptate la cerinţele legislaţiei în vigoare.
 • promovează intervenţia timpurie prin evaluare şi diagnostic medical adecvat şi realizarea unor planuri de recuperare individualizate la nevoile fiecărui pacient;
 • asigură un mediu securizant cu personal specializat precum şi cu echipamente adecvate pentru implementarea pe termen scurt sau lung a strategiilor de recuperare medicală;
 • persoanele adulte marginalizate vor beneficia de recuperare adecvată, de intervenţie specializată, în afara mediului de viaţă, în condiţii de maximă siguranţă şi cu dotările de specialitate;
 • beneficiarii vor avea sanse crescute de reintegrate în comunitate, primind sprijin ulterior prin strategiile de asistenţă socială comunitară;

Obiectivul general al SERVICIULUI DE ASISTENŢĂ COMUNITARĂ

Obiectivul general al SERVICIULUI DE ASISTENŢĂ COMUNITARĂ este de a dezvolta un serviciu comunitar complex de recuperare şi reabilitare a adulţilor marginalizati în comunitate, centrat pe nevoile acestora într-un timp specific fiecărei afecţiuni şi a particularităţilor fiecărui caz în parte.

PARTENERIATE

Prin intermediul SERVICIULUI DE ASISTENŢĂ COMUNITARĂ se va dezvolta parteneriatul şi cooperarea cu instituţiile guvernamentale, neguvernamentale şi cu ceilalţi actori sociali pentru dezvoltarea unei structuri comunitare de servicii de îngrijire pentru adulţi, bazat pe un model de bună practică acceptat la nivel european şi în respectul standardelor de calitate cerute de funcţionarea, autorizarea, avizarea, certificarea, acreditarea, evaluarea instituţiilor competente româneşti cu aplicarea protocoalelor de practică adoptate de legislaţia în vigoare.

Start typing and press Enter to search